تولد شش سالگی اسپیکو

اردیبهشت یادآور زیبائیای زیادیست، یادآور جشنها،رویشها و شادیهای زیادیست،یکی از این خاطرات خوش و برکات عزیز، پیوند دستها  و عزمهاییست که بر آن شدند تا با هم و در کنار هم به پاسداشت طبیعت از آنچه مادر زمین به مهربانی در اختیارشان قرار داده بهره گیرند و زندگی را در گلزارهای پر مهرش، بر قله های سرافرازش و دشتهای پر برکتش دریابند.
در آغاز ششمین سال تولد باشگاه کوهنوردی و طبیعتگردی اسپیکو، خداوند را سپاسگزاریم که این خانواده پرمهر در کنار هم و با هم هرچه بزرگتر و مهربانتر به هدف کوهنوردی و طبیعتگردی سالم تلاش میکنند و.
باز عهد میبندیم که در کنار هم و با هم به اهداف والاتری از ورزش، فرهنگ ، محیط زیست ، طبیعت گردی و گردشگری بیندیشیم و در حفظ نام نیکی که این خانواده در اخلاق و آموزش و ورزشهای حرفه ای و طبیعت‌گردی و گردشگری کسب کرده است همچنان متعهد و کوشا باشیم.☘️

حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد.