حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد.
گزارش صعود
قله شیر کوه یزد
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next
گزارش صعود
12 آبان 1402 استان کرمان سرپرست خانم بدیعی
قله سرکوه
گزارش صعود
3آذر 1402 استان کرمان سرپرست آقای ابراهیمی
قله بازرگان
گزارش صعود
5 آبان 1402 استان کرمان سرپرست آقای نخعی
قله رضاشاهی
گزارش صعود
21 مهر 1402 استان کرمان سرپرست آقای دانشور
قله سه شاخ جوپار
صعود های در پیش رو
7 و 8 دی ماه _ سرپرست خانم گلستان
قله پلوار